Fecioarele consacrate


Statutul

922. Încă din timpurile apostolice, fecioare creștine, chemate de Domnul să se atașeze exclusiv de El [1541] într-o mai mare libertate a inimii, a trupului și a spiritului, au luat hotărârea, aprobată de Biserică, de a trăi în starea fecioriei «pentru Împărăția cerurilor» (Mt 19,12).

923. «Exprimându-și hotărârea sfântă de a-l urma pe Cristos mai îndeaproape, [fecioarele] sunt consacrate lui Dumnezeu de episcopul diecezan după ritul liturgic aprobat, sunt cununate mistic cu Cristos, Fiul lui Dumnezeu, și sunt închinate slujirii Bisericii [1542].» Prin acest rit solemn (Consecratio virginum), «fecioara este constituită persoană consacrată, semn transcendent al iubirii Bisericii față de Cristos, imagine eshatologică a Miresei cerești și a vieții viitoare [1543]».

924. «Asimilat celorlalte forme de viață consacrată [1544]», ordinul fecioarelor o stabilește pe femeia care trăiește în lume în rugăciune, pocăință, slujirea fraților și lucrarea apostolică conform stării și carismelor respective primite de fiecare [1545]. Fecioarele consacrate pot să se asocieze pentru a-și păstra cu mai multă fidelitate hotărârea [1546].

Din cele redate în Catehismul Bisericii Catolice, viața călugărească are o menire cu totul specială în Biserică. Trebuie să reflecte o iubire mai profundă pentru Cristos și totodată, să fie chipul Bisericii care l iubește pe mirele ei, care este Cristos însuși. Ea are multiple forme (fecioria consacrată, călugării, călugărițele, eremiții...); are o istorie lungă cât istoria Bisericii; este un mister și un dar pentru Biserică. (Din Catehismul Bisericii Catolice)

Nr. 176 "Ordo virginum"

§ 1. O formă de viață consacrată propusă recent de Biserică, "Ordo virginum", este deja prezentă în Biserica noastră locală, ce se caracterizează prin consacrarea de către Episcop, printr-un rit solemn, a persoanelor doritoare să trăiască în feciorie și în slujba Bisericii. Este o consacrare individuală și publică, trăită în contextul spiritualității Bisericii locale și în condițiile normale de viață ale poporului lui Dumnezeu. Caracterul eclezial al persoanei consacrate în "Ordo virginum" se exprimă în raportul special cu Episcopul și cu Biserica locală. Dieceza de Iași devine, în felul acesta, comunitatea proprie a persoanei consacrate în "Ordo virginum". De aceea, persoana consacrată în "Ordo virginum" participă la viața, drumul și căutarea Bisericii locale și are responsabilități în felul ei specific în lucrarea de evanghelizare.

§ 2. Spiritualitatea și drumul de formare ale persoanelor din "Ordo virginum" din Biserica noastră locală sunt formulate în Regulamentul aprobat de Episcop. El se îngrijește de "Ordo virginum" printr-un delegat al său, garant al discernământului vocațional și al comuniunii persoanelor consacrate cu Episcopul și între ele.

§ 3. Slujirea Bisericii din partea persoanelor consacrate în "Ordo virginum" se exprimă în multe feluri, potrivit carismei fiecărei persoane și prin recunoașterea acesteia din partea Episcopului. (Din Cartea Sinodală)


Scurt istoric

În anul 1994, la 9 aprilie, la inițiativa Preasfințitului Petru Gherghel, s-a constituit "Ordo Virginum" (Ordinul Fecioarelor Consacrate) și în Dieceza de Iași. În catedrala din Iași au depus voturile, în cadrul acestei congregații, un număr de 121 de persoane din diferite parohii.

Un al doilea grup de fecioare consacrate au făcut voturile la 14 iunie 1998.

În anul 2004, împlinindu-se 10 ani de la primele voturi, au fost organizată, pentru surorile din zona Iași și Roman o celebrare aniversară la Iugani, în ziua de 6 august, sărbătoarea Schimbării la Față a lui Isus. Aici au participat surori din Iugani, Butea, Gherăești, Bărticești, Săbăoani, Tămășeni, Adjudeni, Roman, Pildești, Rotunda, Iași și Horlești. Într-un cadru festiv, celebrându-se o Liturghie pontificală, Preasfințitul Petru Gherghel le-a încurajat să rămână mereu fidele lui Cristos, căruia ele i-au oferit viața lor.


Fecioarele consacrate din Butea

 1. Lina Albert
 2. Veronica Anti
 3. Veronica Balint
 4. Tereza Bălăucă
 5. Nița Blaj
 6. Maria Bordaș
 7. Tereza Gabor
 8. Tereza Ghercă
 9. Tereza Lungu
 10. Tereza Mihai
 11. Ana Matilda Milia
 12. Tereza Petruț
 13. Tereza Săbăoanu
 14. Maria Teu

© 2012: Parohia Romano-Catolică "Preasfânta Treime" Butea
Str. Preot Gheorghe Petz, 53, 707065-Butea, jud. Iași; tel.: + fax 0232/713075; e-mail: mail@parohiabutea.ro