Anul familiei și Căsătoriei Creștine


Anul pastoral dedicat familiei și Căsătoriei creștine are ca moto: "Familie, devino ceea ce ești!" și se desfășură pe parcursul a trei ani, începând cu prima duminică din Advent 2010 (28 noiembrie) și se va termina cu solemnitatea Cristos, Regele Universului 2013.

Fiecare parohie a organizat deschiderea solemnă a acestui an pastoral în cadrul sfintei Liturghii din prima duminică a Adventului 2010. Cu această ocazie, a fost așezată într-un loc vizibil, în prezbiter sau mai aproape de altar, icoana Sfintei Familii: Isus, Maria și Iosif.

Pornind de la constatarea crizei prin care trec familiile din Biserica noastră locală, obiectivul pe care ne propunem să-l atingem în acești trei ani este o apropiere reciprocă între Biserică și familiile noastre creștine, cu scopul unei reînnoiri a imaginii, a trăirii și a pastorației familiei creștine în Biserică și în societate.

Pentru atingerea obiectivului propus, inspirându-ne din pedagogia divină, fiecare dintre acești trei ani are o direcție specifică, care este tratată în cateheze, omilii, conferințe și urmărită în acțiunile pastorale.

Astfel, în primul an, planul pastoral a avut ca scop Apropierea Bisericii de familie. Aceasta sa realizat în special prin prezentarea învățăturii Bisericii despre familia și Căsătoria creștină, prin liturgie, prin acțiuni caritativ-sociale în favoarea familiilor, prin activități educativ-formative etc.

În al doilea an, acțiunile pastorale vor urmări Apropierea familiei de Biserică. Aceasta se va realiza, în special, prin ascultarea și trăirea cuvântului lui Dumnezeu, aderarea la învățătura Bisericii, participarea la liturgie, trăirea valorilor sacramentului Căsătoriei, rugăciunea în familie, promovarea vocațiilor, apărarea vieții, trăirea valorilor creștine în societate, sprijinirea financiară a activităților Bisericii etc.

Apropierea reciprocă dintre Biserică și familie va aduce cu sine o imagine reînnoită a familiei și a Căsătoriei creștine. De aceea, tema celui de-al treilea an va fi: Biserica și familia, oglinda Sfintei Treimi. Aceasta se va realiza prin trăirea iubirii ca dar divin și angajament uman, a iertării, a slujirii, a dăruirii reciproce, a încrederii, a unității și indisolubilității familiei, a paternității și maternității responsabile, a grijii față de fiecare membru al familiei, a vieții de rugăciune, a voluntariatului, a odihnei și recreării.

La finalul acestor precizări, episcopul nostru de Iași, Petru Gherghel ne-a transmis tuturor invitația Sinodului diecezan: "Înaintați cu curaj în larg!".

© 2012: Parohia Romano-Catolică "Preasfânta Treime" Butea
Str. Preot Gheorghe Petz, 53, 707065-Butea, jud. Iași; tel.: + fax 0232/713075; e-mail: mail@parohiabutea.ro